ورزشکاران رشته موتور سواری در هرات از آنچه بی توجهی و کم کاری مسوولین مرکزی نسبت به این رشته ورزشی می گویند شکایت دارند. این ورزشکاران می گویند، رشت موتور سواری نسبت به گذشته وضعیت خوبی ندارد و بی توجهی مسوولان مرکزی باعث دلسردی این ورزشکاران و کمرنگ بودن رشته موتور سواری در هرات شده است.

رشته موتورسواری، یکی از رشته های ورزشی پر طرفدار در هرات است. عبدالتواب مهمند رییس فدراسیون موتورسواری هرات  می گوید، این رشته ورزشی  با اینکه از لحاظ اقتصادی هزینه بر است اما با آن هم در حال حاظر ورزشکاران زیادی با بودجه شخصی خود در چهارشاخه مختلف تمرینات خویش را به پیش می برند.

اما به گفته مسوول فدراسیون موتورسواری هرات، حالا این رشته ورزشی نسبت به گذشته  کمرنگی را به خود اختیار نموده است. و دلیل این کمرنگی را نیز بی توجهی و کم کاری مسوولان مرکزی به این رشته، تخصیص ندادن بودجه و همچنان برگزار نشدن مسابقات موتورسواری بیان می کند.

از سوی دیگر شماری از ورزشکاران موتورسواری در هرات می گویند، اگر به این گونه تداوم یابد این رشته ورزشی رو به سقوط خواهد بود. این ورزشکاران از مسوولان می خواهند تا توجه یشتری کنند تا دوباره این ورزش روی پا بایستد.

رشته موتور سواری در هرات از سال های دور به صورت غیر رسمی در این ولایت فعالیت داشته اما در سال ۱۳۸۶ رسمن در اداره ورزش هرات ثبت وتا کنون بیش ۵۰ موتور سوار حرفه ای درچهارشاخه ورزشی موتورکراس، موتور سپورتی، موتور کوهستان و حرکات نمایشی فعالیت دارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb