برخی از نمایندگان شورای ولایتی هرات، والی این ولایت را محافظه کار میخوانند و میگویند که برای همین او در راستای مبارزه با زمین خواران و فساد اداری ناکام بوده است. ولی برخی این محافظه کاری را به جا میدانند و به سیاسی بودن جایگاه او اشاره میکنند.

هفتم ماه ثور سال ۱۳۹۴ محمد آصف رحیمی به نام والی هرات کارش را آغاز کرد. در همان روز گفت که وعده‌ی آن‌چنانی‌ای به مردم نمی‌دهد. همان‌جا آشکار شد که مردم این ولایت نباید توقع بسیاری از او داشته باشند.

در این یک و سال اندی‌ای که او کارش را آغاز کرده، کم‌تر در رسانه‌ها دیده شده و خبرنگاران از او به نام مردی یاد می‌کنند که دلبستگی‌ای به ظاهر شدن در رسانه‌ها ندارد. برای همین، سخن‌گوی او هم‌واره با رسانه‌ها در ارتباط است.

شاید یکی از دلایلی که اکنون برخی او را محافظه‌کار می‌خوانند همین باشد؛ ولی از دید سیدعظیم کبرزانی نماینده‌ی شورای ولایتی هرات، آقای رحیمی به دلیل این‌که نمی‌خواهد وارد تنش با افراد نیرومند شود، از باره‌هایی مانند، زمین‌خواری و فساد اداری چشم‌پوشی کرده است.

دیگر نماینده‌ی این شورا که والی هرات را محافظه‌کار در امور کاری می‌داند، حبیب‌الرحمان پدرام است. او هتا در این زمینه، نامه‌ی سرگشاده‌ای عنوانی رییس جمهوری نوشت.

در این میان، برخی دیگر از نمایندگان شورای ولایتی هرات، این محافظه‌کاری را به کاردانی سیاسی آقای رحیمی پیوند می‌دهند. نمایندگان هم‌سو با او، به این باورند که گاهی باید محافظه‌کار بود تا کاری پیش رود.

ولی جیلانی فرهاد سخن‌گوی والی هرات، دید دیگری به این باره دارد. او می‌گوید: نبود صلاحیت‌های بسنده در امور کاری و هم‌چنین قانون‌مداری آقای رحیمی باعث شده که بسیاری گمان کنند او محافظه‌کار است؛ وگرنه او همیشه با مسائل گوناگون، قاطع برخورد کرده است.

از زمانی که آقای رحیمی به نام والی هرات شناسانده شده تاکنون، گه‌گاهی برخی سروسداهایی کرده‌اند که او چندان مصمم نیست؛ هر چند پس از این‌گونه سروسداها او اقداماتی کرده است و خواسته‌ به‌گونه‌ای خود را پرکنش و کوشا نشان دهد.

با همه‌ی این‌ها، از او به نام یکی از آرام‌ترین و بی‌دغدغه‌ترین والیان هرات هم نام برده می‌شود که دنبال تنش‌زایی نبوده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb