نخستین سارنوال زن در اداره سارنوالی غور به کارش آغاز کرد. نگینه خلیلی غوری از سوی لوی سارنوالی کشور به عنوان سارنوال منع خشونت علیه زنان در اداره سارنوالی غور تعین شده است. این بانوی سارنوال وعده میدهد که به تمام پرونده های خشونت علیه زنان دراین ولایت رسیدگی خواهد کرد. با این حال فعالان مدنی از تعین تنها سارنوال زن دراین ولایت استقبال میکنند.

در ولایتی که زنان آن مورد بیشترین خشونت­ها قرار می­گیرند خیلی کم پای شان به اداره­های حمایت از زنان، محاکم و سارنوالی باز می­شود. حالا با انتخاب نخستین بانو به عنوان سارنوال منع خشونت علیه زنان در اداره سارنوالی غور، شاید زنان این ولایت را نسبت به آینده امیدوار بسازد.

نگینه خلیلی غوری از سوی لوی سارنوالی کشور به حیث سارنوال منع خشونت علیه زنان درغور تعین شده است. او وعده میدهد که به دوسیه­های خشونت علیه بانوان به گونه جدی رسیدگی خواهد کرد.

در جامعه به شدت سنتی غور انتخاب این بانو به عنوان سارنوال دراداره سارنوالی این ولایت مورد استقبال فعالان مدنی و مدافعان حقوق بانوان قرار گرفته است. مسوولان اداره امور زنان این ولایت  می­گویند این سارنوال بانو به خوبی می­تواند قضایای خشونت علیه زنان را بررسی و به جدیت پیگیری کند.

معصومه انوری رییس امور زنان غور می­گوید در این ولایت تنها پنج درصد بانوان به حقوق شان دسترسی دارند، ولایتی که در آن زنان مورد خشونت­های فجیع قرار می­گیرند. او از افزایش ۵۰ درصدی خشونت علیه زنان طی سال جاری در این ولایت خبر میدهد.

تنها سارنوال زن درحالی کارش را در اداره سارنوالی غور شروع کرده است که هنوز مردم این ولایت از جو سنتی بیرون نشدند. از طرفی هم رویدادهای فجیع خشونت علیه زنان، بد دادن، تبادله دختران جوان با مواشی و محاکمه صحرایی زنان از جدی ترین موارد خشونت دربرابر زنان غوری است.

حالا انتظار می­رود که با ورود بانوان در ادارات دولتی غور، بتوانند مرهمی باشند بر دردهای زنان این ولایت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb