شبکه­های استخباراتی کشورهای منطقه در پی ناامن ساختن شهر هرات هستند. فرمانده پولیس هرات می­گوید، این  شبکه­ها در این ولایت فعالیت دارند و پول هنگفتی برای رسیدن به اهداف شان خرج می کنند. در همین حال پولیس هرات یک عضو گروه طالبان را همراه با هفت پایه مخابره بازداشت کرده است.

حلقات استخبارات بیرونی در تلاش ناامن ساختن هرات. این شبکه­های استخباراتی که به کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه نسبت داده می­شود؛ از هر راه ممکن برای رسیدن به اهداف شان، تلاش می­کنند. جنرال عبدالمجید روزی فرمانده پولیس هرات می­گوید، این شبکه­های استخباراتی برای ناآرام ساختن هرات، هزینه هنگفتی خرج می کنند.

اما این مقام نظامی تاکید می­ورزد که اداره­های امنیتی متوجه مسئله هستند و از هرگونه فعالیت این شبکه­ها جلوگیری می­کنند.

با اینکه فرمانده پولیس هرات از کشور مشخصی در این مورد نام نمی­برد اما در گذشته همواره انگشت اتهام مقام­های نظامی در این رابطه به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان بوده است. اینکه سازمان استخباراتی این کشور از هر راه ممکن مهره­هایش را برای ناامن ساختن هرات به کار می­اندازد.

از سوی دیگر پولیس هرات یک عضو گروه طالبان را در مرکز شهر بازداشت کرده است. این عضو طالبان هفت پایه مخابره به همراه داشته و می خواست تا این مخابره­ها را برای طالبان در ولایت بادغیس برساند.

این مقام نظامی همچنان از فعالیت دیگر گروه­های هراس­افگن به ویژه شبکه­های استخباراتی در شهر هرات نگران است. می­گوید، برای نابود سازی این حلقات نیروهای امنیتی از هر راه ممکن استفاده می کنند.

پیشتر هم مقام­های امنیتی گفتند که گروه­های هراس­افگن تمرکز شان را بر شهر هرات کرده و تلاش دارند تا این شهر کلیدی کشور را ناامن سازند. چون در ولسوالی­های این ولایت دامنه­ی فعالیت این گروه­های کمتر شده و تلاش می­کنند تا اهداف شان را در شهر پیاده کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb