بیش از بیست اداره دولتی هرات هنوز با سرپرست اداره میشوند. بست های کلیدی که هنوز حکومت نتوانسته است آنها را با استفاده از افراد مجرب پرکند. آگاهان به این باور اند که ادامه کار سرپستان در ادارت دولتی هرات، باعث کارشکنی و افزایش فساد اداری شده است. با اینکه بارها اداره محلی هرات به اداره­ های مربوطه در کابل این مسئله را در میان گذاشته اما تاهنوز به این قائله خاتمه داده نشده است.

دقیقا اواخر سال ۱۳۹۳ بود که رییس جمهوری طی سفرش به هرات ده­ها مقام­ محلی را از کار  برکنار ویا تبدیل کرد، همچنان در پانزده ولسوالی این ولایت ولسوالان و فرماندهان را سرپرست ساخت، قرارشد طی سه ماه رییسان ادارات دولتی،ولسوالان و قوماندانان ولسوالی­ها ازطریق رقابت آزاد انتخاب شوند.

با اینکه یکسال ونیم از این مسئله می­گذرد هنوز در بیش از بیست بست دولتی، افراد به گونه سرپرست کار می­کنند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید، معضل سرپرستی تاثیرمنفی برحکومت داری خوب گذاشته است.

آنگونه که مسوولان محلی درهرات می­گویند درحال حاضر ریاست­های صحت عامه، عودت مهاجرین، ترانسپورت، پوهنتون، اراضی، آبرسانی، زراعت و ریاست دفتر والی هرات با سرپرستان اداه می­شوند. دراین میان هفت ولسوالی و بیش از پنج بست آمریت در این ولایت با سرپرست اداره می­شوند.

با این حال عبدالکریم حقیار  استاد دانشگاه  به این باور است که حکومت در قسمت گزینش افراد نخبه و کارفهم در بست­های خالی سهل انگاری کرده است و این مسئله باعث افزایش فساد اداری شده است و از سوی هم کارشکنی و عدم پایبندی مسوولان سرپرست به وظیفه را به دنبال داشته است.

با این همه معلوم نیست که حکومت مرکزی چه زمانی به سرپرستی در ادارات دولتی خاتمه میدهد. با آنکه کدرهای خوبی درهرات به منظور پرکردن بست­های که با سرپرست اداره می­شوند وجود دارد، اما معلوم نیست که مقام­های مرکزی چرا در زمینه اقدامی نمی­کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb