بودجه سال آینده چهار اداره دولتی در هرات از سوی مسوولان این اداره­ها مشخص می­شود. براساس تصمیم تازه وزارت مالیه کشور، اداره­های معارف، صحت عامه، زراعت و انکشاف دهات هرات و دیگر ولایت­های غربی کشور، بودجه سال ۱۳۹۶ این اداره­ها را خودشان براساس نیازمندی­های محلی تدوین می­کنند. این اقدام برای مصرف بودجه­ی این اداره­ها و پیشبرد کار پروژه­های انکشافی تاثیرگذار خوانده می­شود.

چهار روز می­شود که مسوولان چهار اداره کلیدی ولایت­های غربی کشور اینجا در هرات گردهم آمده­اند تا روی سرنوشت بودجه­ی سال آینده این اداره­ها کار کنند.

 براساس تصمیم تازه حکومت مرکزی، مسوولان اداره های معارف، صحت عامه، زراعت و انکشاف دهات ولایت­های غربی کشور بودجه سال ۱۳۹۶ این اداره­ها را خودشان تعیین می­کنند.

سید فهیم‌الله عبادی کارمند ریاست بودجه‌ی وزارت مالیه‌ کشور تاکید می­کند که با سهم دادن مسوولان اداره­ها محلی در تدوین بودجه، عملکرد این اداره­ها در ولایت­ها بهتر از پیش خواهد شد.

بودجه­ی سال آینده این اداره­ها براساس نیازمندی­های محلی مشخص می­شود. این مسئله از یک سو باعث مصرف کردن دقیق بودجه می­شود از طرف دیگر از کندی کار پروژه­های انکشافی جلوگیری می­کند. تاحالا بودجه عادی و انکشافی اداره­های محلی در ولایت­ها در مرکز کشور برنامه ریزی می­شود و این مسئله همواره پر دردسر بوده است.

آغا محمد صدیقی رئیس اداره احیاء و انکشاف دهات هرات می گوید، بودجه سازی از سوی مقام های مرکزی یا براساس نیازمندی­های محلی نبوده و یا هم به دلایل امنیتی قابل تطبیق نبوده است.

عبدالمنان متین رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت فراه می گوید، بودجه سازی حالا براساس اولویت ها ساخته می­شود و پس از این تمام بودجه مورد نظر به مصرف خواهد رسید.

تمرکز قدرت و تعیین بودجه در مرکز کشور همواره سروصدای مسوولان محلی در ولایت­ها را بلند کرده است. همین مسئله باعث شده تا خیلی از اداره­های محلی، بودجه مورد نظر خودرا به مصرف نرسانند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb