اداره معارف هرات از چگونگی فساد در برخی از مکتبهای خصوصی ابراز نگرانی میکند. مسوولان این اداره گفته اند، نه تنها گزارشهایی از فساد اداری از این مکتبها به دستشان رسیده که فساد اخلاقی هم گزارش شده است. برای همین هیئتی برای ارزیابی کارکرد مکتبهای خصوصی تشکیل شده است.

به تازگی شکایتی به اداره‌ی آموزش و پرورش هرات رسیده که گویا در یکی از مکتب‌های خصوصی فساد اخلاقی وجود دارد. عبدالرزاق احمدی رییس این اداره می‌گوید: قضیه زیر بررسی‌ست. او نامی از این مکتب نبرد؛ ولی از چگونگی کارکرد بسیاری از مکتب‌های خصوصی ابراز نگرانی کرد. او گفت: فساد در بخشی از این مکتب‌ها، باعث شده تا آنان هیئتی تشکیل دهند و کار مکتب‌های خصوصی را بازبینی کنند؛ هر چند آقای احمدی پافشاری می‌کند که آموزش و پرورش نظارت دوام‌دار بر این مکتب‌ها ندارد.

اتحادیه‌ی مکتب‌های خصوصی هم فساد در برخی از این مکتب‌ها را می‌پذیرد. قدوس یاسین‌زاده مسوول این اتحادیه می‌گوید: فساد در پنجاه درسد از مکتب‌های خصوصی وجود دارد. او سخن از این گفت، با این‌که آنان مکتب‌های خصوصی را نظارت می‌کنند؛ ولی این نظارت ضمانت اجرایی ندارد و قانون درستی هم در این زمینه نیست.

با همه‌ی این‌ها او می‌گوید: هشدارهایی به مکتب‌های قانون‌شکن داده شده است.

ولی قرار شده تا اداره‌ی آموزش و پرورش با هم‌کاری اتحادیه‌ی مکتب‌های خصوصی، کمیته‌ای تشکیل دهد و این مکتب‌ها را درجه‌بندی کند. باره‌ای که از دید آقای یاسین‌زاده، می‌تواند به مکتب‌های خصوصی سر-و-سامان دهد.

در هرات، ۱۳۵ مکتب خصوصی فعالیت دارد و در این مکتب‌ها چهل هزار دانش‌آموز درس می‌خوانند. بارها شکایت‌های گوناگونی از این مکتب‌ها شده و هر بار هم مسوولان گفته‌اند که پی‌گیر شکایت‌ها و تخطی‌های مکتب‌های خصوصی خواهند بود؛ ولی هیچ‌گاه نتیجه‌ی این پی‌گیری‌ها اعلام نشد. ا

کنون باید دید که هیئت بازبینی آموزش و پرورش کارش را چگونه به پایان می‌رساند و آیا مکتب‌های سره از مکتب‌های ناسره جدا خواهد شد؟

https://www.facebook.com/heratpaperfb