یک سرباز پولیس ملی که چشم­هایش در یک حمله انفجاری آسیب جدی دیده از سوی دو تن از نماینده های مردم هرات در مجلس نماینده­گان کمک شد. این سرباز پولیس می گوید، با اینکه چند بار به هزینه شخصی خود برای تداوی چشم­هایش به خارج از کشور رفته اما به دلیل مشکلات اقتصادی، نتوانست تداوی اش را ادامه دهد. در همین حال این سرباز پولیس ملی تاکید می کند که در صورت به دست آوردن بیانی، دوباره وارد صفوف نیروهای امنیتی می شود.

رحیم الله نور دو چشم خودرا فدای وطن و مردمش کرده است. او سرباز پولیس ملی بود و در یک انفجار در ولسوالی پشت رود ولایت فراه، یک چشم خودرا از دست داد و چشم دیگرش به شدت آسیب دید. می­گوید، بارها برای تداوی چشم­هایش به خارج از کشور رفته اما به دلیل مشکلات اقتصادی، نتوانست تا به تداوی خود ادامه بدهد.

رحیم الله باشنده ولایت فراه است. او در سال ۱۳۹۲ در نزدیکی مرکز ولسوالی پشت رود با این رویداد انفجاری برخورد. می­گوید، در زمان تداوی برای مدت کوتاهی یک چشم او بینایی خودرا بازیافته بود اما به دلیل دنباله ندادن تداوی، یک سال ونیم می­شود که کاملن بینایی خودرا از دست داده است.

حالا دو نماینده مردم هرات در مجلس نماینده­گان برای تداوی این سرباز پیشین پولیس ملی آستین بالازده. هرکدام از این نماینده­ها، مبلغ دو هزار دالر را برای تداوی رحیم الله کمک کرده و این مبلغ پول برای تداوی او کافی خوانده می­شود.

در همین حال رحیم الله تاکید می­کند که با به دست آوردن بینایی اش دوباره وارد صفوف نیروهای امنیتی کشور خواهد شد.

چند روز پیش هم یک سرباز دیگر پولیس ملی که در یک انفجار نیمی از بدنش فلج شده، در شفاخانه حوزوی هرات بستری شد. نعمت الله باشنده ولسوالی شیندند هرات است. شماری از تجار و معاون اول ریاست جمهوری برای تداوی نعمت الله، اورا کمک کردند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb