نخستین جشنواره و نمایشگاه عکس بانوان خبرنگار هرات برگزار شد. برای سه بانوی خبرنگار-عکاس که عکسشان در میان چهل خبرنگار بانو، به نام برترینها برگزیده شده بود، تندیس اهداء شد. انستیتوت مطالعات رسانه ای و نهادی خبرنگاری بانوان برگزارکننده این جشنواره و نمایشگاه هستند. راه اندازان این برنامه میگویند که هدفشان پشتیبانی و تشویق بانوان خبرنگار است.

این‌ها سه بانویی بودند که عکس‌شان به نام برترین‌ها برگزیده شد. انستیتوت مطالعات رسانه‌ای افغانستان به هم‌راه نهاد خبرنگاری بانوان راه‌اندازان این جشنواره بودند؛ جشنواره‌ای که در کنار آن نمایش‌گاهی هم از چهل عکس برگزیده شده، گشایش یافت.

فیصل کریمی استاد دانش‌کده‌ی ژورنالیزم پوهنتون هرات می‌گوید که هدف‌شان از راه‌اندازی این جشن‌واره و نمایش‌گاه، تشویق بانوان خبرنگار و پشتیبانی از آنان است.

این عکس‌ها از میان ۳۰۰ عکس فرستاده شده از چهل بانوی خبرنگار گزینش شده و به نمایش گذاشته شده است. هم‌چنین از دید خبرنگاران-عکاسان هراتی، عکس‌های این نمایش‌گاه هرچند با دوربین‌های معمولی گرفته شده، ولی از دید فنی نکات برجسته‌ای دارد.

بانوان خبرنگار و شرکت‌کننده در این نمایش‌گاه، از دشواری‌های گوناگونی سخن می‌گویند که در هنگام کار، با آن روبه رواند. دید سنتی جامعه یکی از دشواری‌های اصلی‌ست.

ولی مسوولان به این باورند که فضا آن‌قدر هم تنگ و تاریک برای روزنامه‌نگاران بانو نیست. آریا رووفیان رییس اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید: عکس‌هایی که در این نمایش‌گاه به نمایش گذاشته شده، از نقاط گوناگون گرفته شده و نشان می‌دهد که محدودیتی در این‌کار برای بانوان نیست.

در رسانه‌های هرات کم‌تر بانوان به نام گزارش‌گر و خبرنگار کار می‌کنند و بیش‌تر به کارهای پشت صحنه مشغول‌اند. هم‌چنین از بانوانی که در دانش‌کده‌ی روزنامه‌نگاری هرات فارغ می‌شوند، کم‌تر علاقه‌مند به این‌کار هستند.

با همه‌ی این‌ها، کنش‌گران رسانه‌ای امیدوارند تا با گذشت زمان، چارچوب‌بندی‌های سنتی شکسته شود و زمینه کار برای بانوان در راستای خبرنگاری میدانی فراهم شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb