قرار داد بخش چهارم کانال خوابگاه در ولایت نیمروز به ارزش ۶۰ میلیون افغانی به امضا رسید. مقامها در وزارت انرژی و آب کشور میگویند پیش از این کار بخش سوم این کانال مهم وحیاتی افتتاح شد. سخنگوی وزارت انرژی و آب کشور میگوید کار ساخت قسمت اول این کانال کاملا تکمیل شده است و قسمت دوم آن نیز ۹۵ درصد پیش رفته است.

کانال خوابگاه در ولایت نیمروز که از مهمترین کانال­های آبیاری زراعتی در این ولایت است حدود ۲۹ کیلومتر طول دارد و بالای دریای هلمند ساخته میشود. قسمت اول این کانال کاملا تکمیل گردیده است وکار روی قسمت دوم وسوم این کانال ادامه دارد. وزارت انرژی و آب کشور به تازگی قسمت چهارم این کانال را با یکی از شرکت­های خصوصی به قرارداد داده است.

عبدالبصیرعظیمی  سخنگوی وزارت انرژی و آب کشور می­گوید، لات چهارم این کانال به ارزش ۶۰ میلیون افغانی به قرارداد داده شده است و قرار است که شرکت سازنده تا ۱۵ ماه دیگر این قسمت از کانال را بسازد.

کانال خوابگاه که از کانال­های بسیار مهم و از شاهرگ­های آبیاری در ولسوالی چهاربرجک نیمروز به شمار می آید در چهار قسمت جداگانه از سوی ریاست انسجام پروژه­های وزارت انرژی و آب ساخته می شود.

سخنگوی وزارت انرژی وآب کشور میگوید قسمت اول این کانال کاملا تکمیل گردیده است و کار روی  قسمت­های دوم و سوم این کانال جریان دارد.

آنگونه که مقام­ها در وزارت انرژی و آب کشور می­گویند با ساخت کانال خوابگاه در ولایت نیمروز چهار هزار و ۷۷۷ هکتار زمین­های زراعتی این ولایت زیر آبیاری قرار می گیرند.درکنار آن حدود پنج هزار خانواده نیز که قبلا به آب­های فراوان زارعتی دسترسی نداشتند از خدمات خوب آبی این کانال مستفید خواهند شد.

پیش از این کار ساخت سه بخش دیگر این کانال از سوی ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب به قرارداد سپرده شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb