مشترکین کابل بانک در هرات از کندی روند خدمات رسانی این بانک دراین ولایت شکایت دارند. ده ها تن از آموزگاران که به منظور دریافت معاشات شان به شعبه دوم این بانک مراجعه کرده بودند میگویند به دلیل ازدحام بیش از حد در و بی نظمی در نوی کابل بانک روزها را موفق به دریافت معاشات خود نمیشوند. مسوولان اداره محلی هرات میگویند به خاطر حل این مشکل ساعات کاری نوی کابل بانک بیشتر شده است.

ده­ها تن از آموزگاران در هرات به خاطر دریافت معاشات شان به شعبه دوم نوی کابل بانک در این ولایت مراجعه کرده اند، اما به دلیل ازدحام بیش ازحد روزهاست که نمی­توانند معاشات شان را دریافت کنند. آنها می­گویند مسوولان بانک پاسخ درستی به آنها ارائه نمی­کنند. تصاویری که توسط مشترکین بانک به وسیله تلفن های هوشمند گرفته شده است نیز از بی نظمی و نبود کارمندان این بانک حکایت می­کند این تصاویر نشان می­دهد که بیشتر غرفه­های این بانک تعطیل است.

معاش همه کارمندان اداره معارف هرات و حتی ولسوالی­های این ولایت نیز بانکی شده است. بیشتر این معاشات از طریق نوی کابل بانک اجرا می­شود. اما آموزگاران از نحوه خدمات رسانی این بانک ناراض هستند. با این حال عبدالرزاق احمدی  رییس معارف هرات  می گوید، درتلاش است تا با مسوولان نوی کابل بانک این مشکل را از طریق راه­های تسهیل کننده برطرف بسازند.

از سوی دیگر مقام­های محلی هرات می­گویند به خاطر حل این مشکل ساعت کاری نوی کابل بانک افزایش یافته است. از این پس الی عیدسعید فطر آغاز کار این بانک از ساعت شش صبح خواهد بود تا ختم رسمیات دولتی. جیلانی فرهاد مسوول مطبوعاتی دفتر والی هرات می­گوید قرار است پس از این نیز به خاطر کاهش ازدحام در تمام بانک­ها، میکانیزم مشخصی ساخته شود و خدمات بهتری به مشترکین ارائه گردد.

بانک­های خصوصی معمولا درکنار اجرای معاشات کارمندان ادارات دولتی پول صرفیه­های برق و آب را نیز اجرا می­کنند. اما در برخی از این بانک­ها به دلیل ازدحام کاری نمی­توانند به همه مشترکین خود پاسخگویی درستی داشته باشند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb