برنامه دادخواهی از حقوق بانوان برای کاهش میزان خشونت علیه زنان در هرات آغاز شد. این برنامه از سوی نهاد های دولتی و خصوصی برای یک هفته در هرات جریان خواهد داشت. مسوولان برگزاری این برنامه میگویند با هماهنگی تمام ارگان ها می توان از خشونت بیشتر بر زنان جلوگیری کرد

هفته اول ماه جوزا از سوی وزارت امور زنان در افغانستان به نام هفته دادخواهی مسما شده است. در هرات شماری از مسئولان محلی و نهاد های جامعه مدنی گردهم جمع شدند تا برای مهار نمودن قضایای خشونت علیه بانوان راه کاری بسنجند. محبوبه جمشیدی رییس اداره امور زنان در این گردهمایی می گوید وزارت امور زنان طی قطعه نامه ای از نهادهای مربوطه خواستار محو خشونت شده تا هر کدام در حوزه کاری خویش با تغییر بعضی از برنامه ها که موثریت بیشتر دارد دست اندرکار شوند تا میزان خشونت ها کاهش بیابد.

اما شماری راه اندازی این گونه دادخواهی ها کارا و موثر می دانند و تاکید دارند که این دادخواهی ها می تواند مسئولان را انگیزه داده تا بیشتر از پیش برای از کاهش خشونت ها جدیت داشته باشند.

ولی شماری هم خوشبین نیستند و می گویند که کار ریشه ای و زیر بنایی برای کاهش خشونت ها طی سال های متمادی صورت نگرفته و حفظ چوکی و منافع شخصی برخی از افراد در اولودیت قرار داشته است. سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات می گوید مشکل اساسی که در جامعه کنونی ما وجود دارد این بوده که برخی ها هیچ علاقه مندی برای تغییر ندارند و این گونه دادخواهی بیشتر به حد حرف باقی می ماند و موثریت ندارد.

با این همه حالا هم در مقایسه بر دو ماه اول ماه جاری با دو ماه سال گذشته بیش از صد قضیه خشونت نزد ارگان ها مربوطه ثبت و راجستر شده که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد اینکه این خشونت ها چی وقت کاهش می یابد باید منتظر ماند و دید که چی می شود؟

https://www.facebook.com/heratpaperfb