باشندگان بادغیس از افزایش قیمت مواد خوراکه در این ولایت شکایت دارند. آنها میگویند دولت در بازار کنترل ندارد. در روزهای ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکه و میوه جات در این ولایت افزایش چشم گیری کرده است. مسوولان اداره شاروالی بادغیس اما میگویند آنها همواره بازار را تحت کنترل دارند و گران فروشی جلوگیری میکنند.

بلندرفتن نرخ مواد خوراکه و میوه­جات دربادغیس سر وصداهای باشندگان این ولایت را بلند کرده است. بازرگانان در شهر قلعه­نو بیشتر مواد خوراکه و میوه­جات را از دیگر ولایت­ها وارد می­کنند، اما بدلیل نبود نظارت جدی از بازار، دوکانداران دست به گران فروشی می­زنند.

شماری از باشندگان بادغیس  می­گویند قیمت مواد خوراکه و میوه­جات در این ولایت نسبت به هرات معمولا دوبرابر است و دراین قسمت شهرداری برنامه­ای منظمی به منظور کنترل قیمت­ها ندارد. آنگونه که باشندگان این ولایت می­گویند همه ساله در ماه مبارک رمضان قیمت­ها افزایش پیدامی­کند. اما در این میان بیشتر قشرفقیر جامعه آسیب می­بینند.

با این حال احمد فرستان رییس اتحادیه پیشه­وران بادغیس می­گوید، در این قسمت شهرداری کمیسیون را ایجاد کرده است. اما اتحادیه پیشه­وران دراین کمیسیون عضو نیست، بناء نمی­توانند در بازار کنترلی داشته باشند. همچنان برخی­ها به این باور اند که نوسانات نرخ دالر در برابر افغانی نیز روی قیمت مواد خوراکه در بازار تاثیر گذاشته است.

با این حال مسوولان اداره شهرداری بادغیس می­گویند، تاجران در بادغیس بیشتر مواد مورد ضروت مردم این ولایت را از ولایت­های همجوار و دیگر ولایت­های کشور وارد می­کنند، بناء به دلیل دوری راه و خراب بودن راه مواصلاتی باعث می­شود که مواد خوراکه در شهر قلعه­نو با قیمت بیشتر به فروش برسد. محمدامین محبت  سرپرست اداره شاروالی بادغیس می گوید، اما اداره شهرداری همواره از گران­فروشی در بازار جلوگیری کرده است.

با این همه در روزهای ماه مبارک رمضان باشندگان بادغیس با مشکلات جدی قیمت شدن مواد خوراکه و میوه­جات روبرو هستند. دراین میان بیشتر قشر فقیرجامعه ضرر می­بینند. نه تنها مواد خوراکه بلکه شهروندان این ولایت حتی یخ را با قیمت بالای خریداری می­کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb