والی هرات در یک فرمان خواستار بسیج همگانی به پشتیبانی از نیروهای امنیتی و عدم مشروعیت طالبان و دخالتهای پاکستان شده است. این فرمان به اداره حج و اوقاف فرستاده شده و مسوولان آن خواسته شده تا ملا امامان در منابر و مساجد به این موضوعات بپردازند. البته پیش از این هم ارگانهای مستقل محل از همه والیان خواسته بود تا در این زمینه آگاهی رسانی کنند. بسیاری این را گامی اساسی برای مبارزه با مخالفان مسلح دولت میدانند.

در این فرمان آشکارا آمده که در زمینه‌ی تقبیح اعمال جنایت‌کارانه طالبان، دخالت پاکستان و پشتیبانی آن از تروریستان در کشور، تبلیغات همه جانبه ای در مساجد علیه گروه‌های دهشت افکن سازماندهی شود. هم‌چنین رادیو و تلویزیون دولتی و تنها روزنامه هرات یعنی اتفاق اسلام هم مجاب شده تا این روش را در پیش گیرد. در این فرمان، آشکارا از بسیج عمومی سخن گفته شده است.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی این ولایت می‌گوید که مردم خود بارها با راه‌اندازی گردهمایی‌هایی در برابر اعمال و خواسته‌های نامشروع طالبان و کشورهای دخالت‌کننده، خشم خود را نشان دادند.

گویا دولت در صدد آن است تا جنگ نرم را علیه طالبان و کشور پاکستان راه‌اندازی کند و آن را شدت بخشد؛ چیزی که از دید بسیاری می‌تواند کارگشا باشد و مردم را هم‌سو با دولت کند. شاه‌پور صابر روزنامه‌نگار در هرات به این باور است که باید دولت توان خود را روی تبلیغات بگذارد؛ چون به گفته‌ی او اکنون زمان جنگ تبلیغاتی‌ست و سویی پیروز میدان است که برنده‌ی این جنگ روانی شود.

در برابر این طالبان هم بی‌کار ننشستند و هر چند رسانه‌ای قوی در میان مردم ندارند، وب‌گاه آشکاری دارند که در آن دیدگاه‌های خود را منتشر می‌کنند و به بن‌مایه‌ای برای رسانه‌ها دیگر دگر شده است.

بهرروی باید دید که دولت چگونه می‌تواند از این ابزار در برابر خشونت‌ها علیه مردم و نیروهای امنیتی کار گیرد و آیا با نگرش‌هایی که در بیش‌تر روستاها وجود دارد، می‌تواند این جنگ تبلیغاتی را ببرد؟! البته در این میان، نباید عمل‌کرد علماء در مساجد را نادیده گرفت؛ کسانی‌که در روستاها گپ‌شان برنده‌تر از هر رسانه‌ای‌ست.

https://www.facebook.com/heratpaperfb