آثارنقاشی شده دست کودکان افغان وایرانی، هرکدام از این تابلوها پیام صلح و دوستی را می­رساند. کودکان افغان و ایرانی با آن ظرفیت کودکانه شان روی این تابلوها پیام­های واضح شان را روی اهمیت صلح به ملت­ها و دولت­های جهان می­رسانند. یک نقاش ایرانی ۵۷ اثر نقاشی شده را که ۳۰ اثر آن مربوط خودش است و ۲۷ اثر دیگر از کودکان ایرانی و افغان در اینجا به نمایش گذاشته است.

این نمایشگاه تحت نام همایش صلح و دوستی به همکاری بخش فرهنگی کنسولگری ایران و اداره اطلاعات وفرهنگ هرات برگزارشده است. مسوولان اداره اطلاعات وفرهنگ این ولایت می­گویند این آثار نقاشی شده نشان میدهد که کودکان از ظرفیت بالایی برخوردار اند و توانستند که پیام واضح را به ملت­های دنیا برسانند. رییس اطلاعات وفرهنگ هرات میگوید اینگونه برنامه­ها مناسبات فرهنگی دو کشور را تقویت می­بخشد.

با این حال مسوولان بخش فرهنگی کنسولگری ایران درهرات می­گویند تلاش می­کنند تا برنامه­های مشترک فرهنگی را میان هنرمندان افغانستان وایران بیشتر بسازند. بناء قرار است بزودی برنامه­های موسیقی محلی میان هنرمندان ایرانی و افغان در ایران برگزارشود.

این نمایشگاه به مدت چهار روز بر روی بازدیدکنندگان باز است. طی یکی دو سال اخیر نمایشگاه­های مشترک فرهنگی میان افغانها و ایرانی­ها در هرات بیشترشده است. پیش از این نیز هنرمندان ایرانی نمایشگاه­های عکس و نقاشی را دراین ولایت برگزار کرده بودند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb