شاید کمتر بانوی در هرات مورد مزاحمت تلفنی قرار نگرفته باشد. چه در سطح شهر، خانه، دفترکار یا هم محیط­های درسی کمتر بانوی دیده میشود که مزاحم تلفنی نداشته باشد.

گروه از بانوان رضاکار که از دوره برنامه رهبری زنان فارغ شدند این چالش اجتماعی را مورد بررسی قرارداده اند. در برنامه­ای که آنها ۳۰۰ پرسش­نامه برای مردان وزنان و حتی اداره­های عدلی و قضای توزیع کردند ۹۹ درصد اشتراک­کننده­ها پاسخ مثبت داده اند.

این مزاحمت­های تلفنی در خیلی از موارد حتی شیرازه خانواده­ها را از هم پاشیده، در این برنامه بانوان رضاکار فیلم کوتاهی را روی همین معضل ساختند و از این طریق هم تلاش کردند تا پیام مثبتی را به عام مردم برسانند. شماری از شرکت کننده­ها به این باور اند که اگر در این مورد برای افرادیکه دست به این مزاحمت­ها میزنند جزای تعیین شود و مورد پیگرد پولیس قرار بگیرند احتمالا این نوع خشونت ها کاهش میآبد.

بانوان رضاکار در برنامه­های مختلف از عواقب بد اینگونه موارد آگاهی­های لازم را به عام مردم رساندند. از طریق رسانه­ها، گفتمان­ها و چاپ بروشور، اما آگاهان به این باور اند که مزاحمت­های تلفنی یک بحث اخلاقی است و این نیاز به فرهنگ­سازی دارد.

در جامعه کنونی نه تنها مبایل، بلکه وسایل پیشرفته الکترونیکی نزد افراد وجود دارد، اما اینگونه وسایل فرهنگ واخلاق آن را می­طلبد تا جوانان چگونه استفاده کنند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb