وارد خانه یکی از نزدیکان عبدالقادر میشویم ؛ مردی که روز و شبهای بیشماری پشت میله های زندان به گناهی که نکرده بود زندانی شد. عبدالقادر به تاریخ ۶/۱۲/۱۳۸۷ به جرم قتل خانمش دستگیر شد  و در سه محاکمه به شانزده سال زندان محکوم به مجازات می شود. آنگونکه عبدالقادر میگوید نجیبه همسر او که در مسیر درب قندهار شهر هرات آرایشگاه داشت زمانیکه در آن تاریخ وارد آرایشگاه می شود با جسد زن سوخته ای روبرو می شود و پس از آنکه موضوع را با خانواده پدرش به جریان می گذارد از او می خواهند تا پنهان شود.

عبدالقادر مدعی است که فامیل همسرش عامل قتل زنی بودند که جسد او در آرایشگاه خانمش پیدا شده است. به گفته او چهار سال پیش در محبس از سوی یکی از نزدیکانش از زنده بودن خانمش خبر دار شده اما باور نکرده است. او میگوید سه روز پیش خانمش به وی تماس گرفته و آنها همدیگر را در پارک مسجد جامع هرات ملاقات کرده اند.

ولی با گذشت سالها سرنوشت سه دختر و یک پسر عبدالقادر چگونه گذشته و آنها چه کشیدند. یکی از دختران این مرد سه روز پس از وقوع این رخداد از زنده بودن مادرش خبردار شده بود اما ماماهایش به وی هشدار داده بودند که در صورت افشا شدن مادرش را میکشند.

با این همه عبدالقادر و نزدیکانش از رئیس جمهور عدالت میخواهند.

در همین حال منابع امنیتی در هرات سه تن از جمله همسر این مرد را بازداشت کرده اند. این منبع میگوید تحقیقات از این افراد جهت روشن شدن قضیه جریان دارد. به گفته این منبع تاکنون هویت خانمی که هفت سال پیش به جای نجیبه همسر عبدالقادر به قتل رسیده است نا معلوم می باشد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb