در غور سربازان پولیس محلی در یک پوسته امنیتی با طالبان مسلح یکجاشدند. این رویداد در منطقه خاک یارک ولسوالی دولینه این ولایت اتفاق افتاده است. مسوولان محلی در غور میگویند قوماندان پولیس محلی در این منطقه با طالبان ارتباط داشته، بناء روی همین رابطه او با شانزده تن دیگر به صف طالبان مسلح پیوستند، اما ده تن دیگرشان دوباره به منطقه برگشتند.

والی غور میگوید این سربازان پولیس محلی تمام جنگ افزار و امکانات پوسته را نیز به طالبان تسلیم کردند.

اما در بادغیس از پیوستن سربازان پولیس سه پوسته امنیتی به طالبان مسلح جلوگیری شده است. این حادثه در ولسوالی بالامرغاب این ولایت صورت گرفته است. مسوولان محلی در این ولایت میگویند پیش از اینکه سربازان این سه پوسته امنیتی با طالبان یکجاشوند از سوی نیروهای کشفی و استخباراتی دستگیر شدند.

با این حال موارد پیوستن سربازان پولیس به طالبان مسلح در غور چندان نگران کننده نیست، اما در بادغیس به یک دغدغه تبدیل شده است. والی غور میگوید طی یکی دو سال اخیر این اولین مورد است که هفده سرباز پولیس محلی به گروه طالبان یکجا میشوند. ولی دربادغیس پیوستن پولیس به طالبان مسلح به یک نگرانی جدی مبدل شده است.

در ولایت بادغیس تا حالا چندین بار نیروهای امنیتی پوسته­های شان را به طالبان مسلح تسلیم دادند و در برخی موارد شماری زیادی از آنها با سلاح­های دست داشته شان وارد صفوف طالبان مسلح گردیدند. اما این وضعیت در غور اینگونه نیست و کمتر اتفاق افتاده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb