خودکشی جوانان این روزها نگرانی جدی را بین خانواده­ها ایجاد کرده است. امسال طی بیشتر از یکماه بیش از پنج تن جوانان در هرات به دلایل مختلف خود را حلق آویز کردند.

داکتران در شفاخانه حوزوی این ولایت میگویند حدد پنج تن هم طی ماه نخست سال جاری که اقدام به خودکشی کرده بودند با توجه تیم­های صحی شفایاب شدند. اما آمار خودکشی جوانان امسال افزایش یافته است.

آنگونه که مسوولان این شفاخانه می­گویند بیشتر افراد که طی سال جاری دست به خودکشی زدند بین ۱۶ تا ۳۵ سال سن داشتند که یک دختر جوان نیز شامل این افراد است. اما این وضعیت نگرانی جدی را میان خانواده­ها ایجاد کرده است.

آگاهان به این باور اند که فقراقتصادی و بلند بودن میزان بیکاری در کشور باعث شده تا برخی­ها دست به خودکشی بزنند.بناء برای مهار این اینگونه حوادث باید دولت زمینه­های اشتغالزایی را برای جوانان مهیا سازد.

آمار خودکشی جوانان دراین ولایت هنگامی افزایش یافته که بیکاری، فقراقتصادی مصرف­های گزاف غروسی آنها را به ستوه آورده است. اخیرا نیز یک جوان ۲۳ ساله به دلیل مشکلات اقتصادی درناحیه ششم شهر هرات خود را حلق آویز کرده است.

آنگونه که آمار خودکشی امسال نشان میدهد طی هر هفته یک جوان در شهر هرات دست به خودکشی زده است. بیشتر این جوانان با استفاده از تناب خود را حلق آویز کردند.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb