حمله تروریستی بی پیشنه در مرکز شهر هرات، تروریستان مسلح سیمع الدین رهین رئیس سارنوالی استیناف هرات را در نزدیکی خانه اش به گلوله بستند. این موتر حامل آقای رهین بود که آماج گلوله ترویستان مسلح قرار گرفته است. این رویداد حوالی ساعت سه و نیم بعداز ظهر امروز پنج شنبه در ناحیه پنجم شهر هرات روی داده است.

در این رویداد یک پسر آقای رهین که پدرش را همراهی می­کرد، زخم برداشته است. در همین حال آنگونه که شاهدان عینی این حمله تروریستی می­گویند، دو فرد مسلح نقاب­دار همراه با یک میل کلانشکوف و یک میل تنفگچه، رئیس سارنوالی هرات و پسرش را به گلوله بستند. به گفته ای این شاهدان، تروریستان سوار بر یک موتر تیزرفتار بدون نمبر پلیت بودند.

آقای رهین نزدیک به یک سال می­شد که رئیس سارنوالی استیناف هرات بود. او در آخرین مصاحبه خود با تلویزیون آریانانیوز امروز پنجشنبه تاکید کرد که با مجرمان و عاملان خشونت بر زنان جدی برخورد می کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb