این نخستین نشست منطقه ای است که درهرات برگزار میشود.  خط لوله گاز تاپی که از ترکمنستان وارد افغانستان وسپس پاکستان وهند میشود از بزرگترین برنامه های اقتصادی حکومت است. معینان وزارت­های خارجه افغانستان و ترکمنستان در این نشست روی اهمیت عملی­شدن پروژه تاپی درخاک افغانستان صحبت کردند. نصیراحمد اندیشه معین وزارت خارجه کشور می­گوید هماهنگی­های کشورهای منطقه روی این پروژه باعث رفاه عمومی، تامین امنیت و شگوفایی اقتصادی می­گردد.

بیشتر صحبت­ها در این نشست روی اهمیت عملی­شدن پروژه مهم تاپی بود. کارعملی این پروژه پیش از این درخاک ترکمستان شروع شد. حالا مقام­های بلندرتبه هر دوکشور میگویند کار عملی تاپی را تا پایان امسال در خاک افغانستان شروع می­کنند. وفا حاجیوف معین سیاسی وزارت امورخارجه ترکمنستان می­گوید آنها طرفدار اقدامات عملی در راستای احیای اقتصاد افغانستان هستند. او پافشاری دارد که تاپی باعث صلح ورفاه در افغانستان می­شود.

با این حال نا امنی از دغدغه­های اصلی فرا راه عملی­شدن پروژه بزرگ تاپی است. در هرات وفراه والی­های این دو ولایت از امنیت مسیر عبور خط لوله گاز تاپی اطمینان می­دهند. والی هرات می­گوید با همکاری بزرگان قوم، نماینده­های شورای ولایتی و علما تلاش می­کنند تا امنیت این پروژه مهم اقتصادی را تامین کنند.

از زمان امضاء قرارداد پروژه تاپی میان افغانستان،ترکمنستان، پاکستان وهند که در اواخرسال گذشته میلادی صورت گرفت تا حالا ده­ها همایش و کنفرانس در داخل کشور به منظور حمایت از تاپی برگزارشده است. بناء مقام­های حکومت امیدوار اند که کار عملی خط لوله گاز تاپی که درکنار آن خط آهن و انرژی برق نیز وارد کشور می­شود. تا اواخر سال جاری میلادی عملی گردد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb