سرانجام کشوری حاضر شد تا از آفتاب‌های سوزان و همیشگی هرات برای تولید برق، سرمایه‌گذاری کند. آن‌گونه جیلانی فرهاد سخن‌گوی والی این ولایت می‌گوید: در پی درخواست‌های گوناگون والی هرات از کشورهای یاری‌رسان، اکنون جاپان می‌خواهد پنجاه میلیون دالر در زمینه‌ی انرژی تجدیدپذیر به این ولایت کمک کند. او گفت: این پول در کنار کارهای فنی در بخش تولید برق هم خرچ خواهد شد. یک مگاوات برقی این ایست‌گاه تولید خواهد می‌کند، هم برق کارخانه‌های شهرک صنعتی و  هم برق پانزده هزار خانواده را تامین خواهد کرد.

کارهای ابتدایی این پروژه آغاز شده و بررسیِ جای ایست‌گاه و زمین هم در دید گرفته شده است. این پروژه بزرگ برق‌رسانی تا یک‌سال دیگر کارش به پایان می‌رسد.

با این‌که برق مورد نیاز مردم هرات از دو کشور ایران و ترکمنستان وارد می‌شود؛ ولی این برق نتوانسته نیازمندی‌ها را برآورده کند. هم‌چنین سال‌هاست سخن از ایجاد ایست‌گاه‌های تولید برق از باد و آفتاب این ولایت به میان می‌آید؛ اما این نخستین گام در این زمینه است که برداشته می‌شود. هرات سرشار از منابع طبیعی برای تولید انرژیِ تجدیدپذیر است که باید با بررسی‌های درست از این انرژی سود برد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb