توبرکلوز بیماری ساری که برخی وقت­ها منجر به فوت بیمار می­شود. طی سال گذشته بیش از سه هزار بیمار توبرکلوز درهرات شناسایی و مداواشدند. شفاخانه­های دولتی و خصوصی بخش­های تشخیص وتداوی را به روی اینگونه بیماران به صورت رایگان بازکردند. داکتران در هرات می­گویند سال گذشته حدود ۶۰ هزار واقعه توبرکلوز درکشور ثبت شد که بخش کنترل وزارت صحت عامه کشور حدود ۳۷ هزار واقعه را کشف و تحت مداوا قرارداده است.

داکتران دراین ولایت می­گویند توبرکلوز بیشتر ریه­ها و شش­ها را مصاب می­سازند که بیشتر از این طریق بیماران توبرکلوز افراد دیگر را نیز مصاب می­سازند. مسوولان بخش توبرکلوزشفاخانه حوزوی هرات می­گویند آمار بیماران توبرکلوز نسبت به سال­های گذشته افزایش یافته است. مسوول این مرکز درمانی می­گوید روزانه ۱۵ تا بیست بیمار توبرکلوز به این بخش مراجعه می­کنند.

با این همه کارشناسان مسایل صحی به این باور اند که هر بیمار توبرکلوز سالانه می­توان ۱۰ تا ۱۵ تن دیگر را نیز مصاب به این بیماری کند. اما هراندازه که واقعات توبرکلوز کشف شود به همان اندازه آمار واقعات این بیماری کاهش پیدا می­کند. داکتران بخش کنترل این بیماری می­گویند امسال با شعار باهم بسوی محوتوبرکلوز گام برداشتند تا آمار واقعات توبرکلوز را کاهش دهند.

آنگونه که مسوولان بخش کنترل توبرکلوز اداره صحت­عامه هرات می­گویند سالانه در کشورحدود ۱۴ هزار تن بر اثر بیماری توبرکلوز جان خود را ازدست می­دهند. بناء این بیماری طی دوره­های دوماه، شش ماه، هشت ماه تا یکسال تحت تداوی قرار می­گیرند. داکتران توصیه می­کنند افرادکه مصاب به این بیماری می­شوند به زودترین فرصت به یکی از مراکز صحی مراجعه کنند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb