در این گردهمایی هر یک از سخن‌رانان پافشاری کردند که کار پولیس جنگیدن نیست و این نیروها ناچارند تا در شرایط جنگی، دست به سلاح شوند.

این‌جا شماری از نهادهای مدنی و دولتی‌ها گردهم‌آمدند تا در زمینه‌ی نزدیکی پولیس با مردم سخن گویند؛ چیزی که به گفته‌ی مقام‌ها در وزارت داخله‌ی کشور، در الویت کاری‌شان قرار دارد. در این میان، محمدآصف رحیمی والی هرات به این باور است که هنوز پولیس راه درازی برای جلب اعتماد مردم در پیش دارد. او اشاره به این کرد که این نبود اعتماد مردم به پولیس از دهه‌های گذشته کلیدش زده شده و برای جبران این‌کار باید افراد شایسته در راس قرار بگیرند؛ هر چند از دید آقای رحیمی، کار این، دشواری‌ست.

ولی به تازگی مقام‌های کشور بر آن شدند تا مسوولان امنیتی‌ای که سهل‌انگاری می‌کنند و یا ردپای‌شان در داد-و-ستدهای غیرقانونی‌ست، از کار برکنار کنند و آنان زیر پی‌گرد قانونی قرار دهند. صدیق صدیقی سخن‌گوی وزارت داخله‌ی کشور در این زمینه گفت که در پنج روز گذشته، هفت مسوول امنیتی از کارشان برکنار شدند.

از سوی دیگر، مسوولان امنیتی می‌خواهند با نزدیک شدن به مردم، از نفوذ دشمن پیش‌گیری کنند؛ چیزی که در این سال‌ها شاهد آن از سوی طالبان در روستاهای ناآرام هستیم. به گفته‌ی آقای صدیقی، در الویت کاری وزارت داخله، این باره گنجانده شده و کوشش‌ها در این زمینه، از چند سال است که دنباله دارد.

با همه‌ی این‌ها، در این سال‌ها هم‌واره سخن از فساد گسترده در دست‌گاه پولیس گفته شده، چیزی‌که به باور بسیاری، باعث دوری مردم از ارگان‌ها امنیتی و دولت شده است؛ در برابر این، مقام‌ها گاهی این باره را رد کردند و گاهی هم سخن از مبارزه در این زمینه گفته‌اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb