حادثه در منطقه فیروز آباد در جنوب شهر هرات اتفاق افتاده است. چهار عضو یک خانواده به شکل مرموزی در یک منزل مسکونی به قتل رسیدند. مسوولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند اجساد این افراد که شامل دو بانو، یک کودک و یک جوان هستند توسط نیروهای امنیتی به این شفاخانه منتقل شدند. سخنگوی شفاخانه حوزوی این ولایت میگوید تحقیقات طب عدلی نشان میدهد که این افراد ابتدا توسط اجسام سخت شدیدا مورد لت وکوب قرار گرفته بودند و سپس خفه شدند.

مسوولان این شفاخانه میگویند هنوزهم تحقیقات پولیس و داکتران روی اجساد این خانواده جریان دارد. داکتران میگویند افراد کشته شده دو بانوی ۳۰ و ۴۵ ساله و یک جوان ۲۵ ساله و یک کودک ۱۴ ساله هستند. مسوولان این شفاخانه میگویند طی دوسال اخیر این سومین رویدادی است که اعضای یک خانواده به شکل گروهی به قتل میرسند. چندماه پیش نیزدر ناحیه نهم شهر هرات یازده تن اعضای دو خانواده به شکل مرموزی به قتل رسیدند که پولیس توانست پنج تن را در ارتباط به این قضیه بازداشت کند

رویدادهای جنایی از این دست طی سال جاری نگرانی­های جدی مردم را به بار آورده است. از ابتدای سال جاری این سومین مورد است که اعضای یک خانواده به شکل گروهی به قتل می­رسند. پولیس همواره انگیزه اینگونه رویدادها را خصومت­های شخصی عنوان میکنند. بناء علت رویداد اخیر هنوز معلوم نیست، تحقیقات پولیس برای شناسایی عاملان این حادثه شروع شده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb