روز جهانی مبارزه با فساد اداری در هرات اینگونه تجلیل می­شود. شماری فساد اداری در اداره­های دولتی را مایه­ی شرمساری و بدنامی کشور می­خوانند، شمار دیگرهم خواهان برکناری فساد پیشه­گان از دورن حکومت هستند. صدها تن از دانشجویان دانشگاه هرات با امضای روی این بنر خواهان مبارزه جدی با فساد اداری هستند.

فساد اداری در اداره­های دولتی هرات هنوزهم به طور گسترده وجود دارد. براساس بررسی­های دیدبان شفافیت افغانستان، اداره­های درامدزای دولتی، معارف، اداره­های عدلی و قضایی و تطبیق پروژه­های انکشافی بیشترین فساد اداری را دارد.

مسوول این دفتر در هرات تاکید می­کند که تاکنون با فساد اداری در این ولایت به گونه­ی جدی مبارزه نشده­است.

در همین حال آگاهان امور حکومت افغانستان را در راستای مبارزه با فساد اداری ناتوان می­خوانند. به باور این آگاهان، در جریان یک دهه گذشته عملکرد حکومت بیشتر نمادین و شعاری بوده­است.

مقام­های محلی هرات هم وجود فساد اداری در اداره­های دولتی این ولایت را می­پذیرند اما تاکید       می­ورزند که با افراد فاسد در حکومت بی­رحمانه برخورد می­شود.

به دلیل فساد اداری در اداره­های دولتی کشور، دولت افغانستان یکی از فاسدترین دولت­ها در جهان شمرده می­شود. بااینکه در یک دهه گذشته نهادهای گوناگونی جهت مبارزه با فساد در کشور به میان آمده اما سطح فساد همچنان بالاست.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb