زجه مادر پیری که چهارماه پیش ده تن اعضای دو خانواده اش را از دست داد. دو فرزند، دو عروس و شش نوه قد و نیم قدش درنیمه­های شب به گونه وحشتانکی در ناحیه نهم شهر هرات به قتل رسیدند و خانه آنها آتش زده شد. حالا او انتظار محکمه علنی را میکشد.

پس از چهارماه نخستین محکمه متهمان که از سوی پولیس بازداشت شدند در دادگاه ابتدایی هرات به شکل علنی برگزارشده است. پنج مرد و دو زن شامل متهمانی اند که پای میزمحاکمه کشیده شدند. اقارب قربانیان حادثه در این جلسه نگفته­های خود را می­گویند.

جلسه ابتدایی دادگاه هرات تقریبا سه ساعت دوام کرد. هیات قضایی تمام اظهارات اقارب قربانیان، سارنوال موظف و وکیلان مدافع راشنید. دراین جلسه دیوان جزای محکمه ابتدایی هرات سه تن از متهمان به اشد مجازات محکوم شدند.

همچنان در این دادگاه دو تن به شمول یک خانم به شانزده تا بیست سال زندان محکوم شدند و دو تن دیگر به شمول یک خانم دیگر از این دادگاه برائت گرفتند.

در پایان جلسه، هیات قضایی اعلام کرد که حق استیناف خواهی متهمان و متضررین این رویداد محفوظ میباشد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb