بانوان و مردان این‌جا زیر یک سقف در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گردهم آمدند تا از خشونت بر بانوان و راه‌های پیش‌گیری از آن سخن گویند. این گردهمایی هم زیر تاثیر سنگ‌سار رخشانه قرار گرفت، تا جایی که بانوان شرکت کننده در آن، مدعی شدند که دیگر مانند گذشته دل‌استوار از خانه بیرون نمی‌آیند و با هراس گام برمی‌دارند.

ولی امسال آمار نشان می‌دهد بانوانی که با خشونت روبرو شدند، بیش‌تر به قانون مراجعه کردند. در سوی دیگر مسوولان در اداره‌ی امور زنان غور نگران افزایش خشونت‌ها بر بانوان هستند. از دید، معصومه انوری رییس این اداره، دیگر هتا در روستاهای دور دست هم خشونت‌ها پشت پرده نمی‌ماند و باید در زمینه‌ی کاهش آن کاری انجام شود.

در غور امسال ۷۶ قضیه خشونت بر بانوان ثبت اداره‌ی امور زنان شده است که شامل قتل و سنگسار، لت و کوب، ندادن نفقه، ندادن میراث و ازدواج‌های زیر سن است.

همین‌ها کنش‌گران حقوق بانوان را در این این ولایت به شدت نگران کرده است. فاطمه شاداب کنش‌گر حقوق بانوان در غور قضیه سنگ‌سار رخشانه و دره زدن بانوان در این ولایت را نشان دهنده‌ی وخیم بودن چگونگی بانوان می‌داند. او از نهادهای پشتیبان حقوق بانوان و هم‌چنین نمایندگان غور در پارلمان خواست تا در برابر این روی‌دادها خاموش ننشینند.

از دید این کنش‌گران، مجازات نشدن عاملان خشونت‌ها بر بانوان آنان را جسورتر کرده است و بی‌باکانه دست به اعمال خشونت می‌زنند. هم‌چنین وجود افراد غیرمسوول مسلح که مسبب این‌چنین روخ‌دادها به شمار می‌روند، چالشی دیگر هم برای کنش‌گران حقوق بانوان و هم برای دولت‌اند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb