سیدمحمد الدین مشهور به سعادت که گفته میشود یک تن از قوماندانان برجسته طالبان مسلح است با یک تن از افراد تحت فرمانش به اسم عنایت الله به اتهام انجام فعالیت های هراس افکنی و تروریستی از سوی نیروهای امنیت ملی هرات دستگیر شد . مقام های محلی هرات میگویند این فرمانده برجسته طالبان مسلح که باشنده اصلی و فعلی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب است در نتیجه عملیات کشفی نیروهای امنیت ملی هرات از سطح شهر هرات دستگیر شده است . براساس گفته های مقام های محلی هرات این سرگروه طالبان مسلح تا کنون در فعالیت های تروریستی و انفجاری در برابر نیروهای دولتی در ساحات ولایت فاریاب دخیل بوده است .

در همین حال متهمین دستگیر شده اعتراف میکنند که بر اثر جبر و اکراه طالبان مسلح به این گروه پیوستند و تا کنون به دستور طالبان مسلح اقدام به جمع آوری عشر و زکات از نزد مردم میکردند . آنها میگویند استفاده از اسلحه و تجهیزات نظامی از سوی طالبان مسلح به آنها آموزش داده شده است .

مقام های محلی هرات ابزار امیدواری میکنند که با دستگیری سرگروهان طالبان مسلح امنیت هرات بهبود یابد. این درحالیست که از چندی بدینسو طالبان مسلح حملات هراس افکنانه شان را بیشتر در ولسوالی های کشور شدت بخشیده اند .

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb