زمین­خواران در هرات در هر بخش از زمین­های دولتی پای گذاشتند. حتی نمرات رهایشی که از سوی حکومت برای معلمین این ولایت توزیع شده است. در شهرک معلمین هرات که در شمال این شهر و در مسیر شاهراه هرات – اسلام قلعه قرار دارد زمین خواران تقریبا ۴۰ جریب زمین این شهرک را غصب کردند. مسوولان اداره معارف هرات می­گویند هنوز موفق نشدند تا این زمین­ها را از چنگ زمین­خواران بیرون کنند. سرپرست اداره معارف این ولایت می­گوید پس گرفتن این زمین­ها از توان این اداره بیرون است.

با این حال گفته می­شود دوسیه افراد غاصب در ارگان­های عدلی و قضایی نیز طی مراحل شده است. مسوولان بخش قضایای دولت در ریاست عدلیه هرات می­گویند این قضیه فیصله شده و مقداری ۳۶ جریب زمین که از شهرک معلمین از سوی زمین­خواران غصب شده بود دوباره پس گرفته شده. آمرقضایای دولت می­گوید در این زمینه مشکل خاص وجود ندارد.

از سوی دیگر برخی اعضای شورای ولایتی هرات می­گویند تا حالا هیچ اقدامی در زمینه صورت نگرفته است و این معضل هنوز برطرف نشده. سیدعظیم کبرزانی عضو شورای ولایتی هرات می­گوید اسنادی که دراداره معارف این ولایت وجود دارد تقریبا ۴۰ جریب زمین این شهرک را زمین­خواران در چنگ خود دارند. اما ارگان­های مربوطه در زمینه پس گرفتن این زمین­ها از نزد غاصبین کاری نکرده اند.

درحال حاضر ده­ها هزار جریب زمین­های دولتی در هرات غصب شده است. با اینکه سال­هاست این مسئله نگرانی جدی مردم این ولایت را به دنبال داشته. اما مبارزه جدی با غاصبین وجود نداشته. برخی اعضای شورای ولایتی هرات هم تاکید می­کنند که اداره محلی هیچ اراده برای مبارزه با             زمین­خواران ندارد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb