ملاعبدالحکیم مشهور به خادمی معاون ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی اوبه هرات با چهار تن از افراد تحت فرمانش از منطقه نوآباد یکی از نواحی شهر هرات دستگیر شده است . مقام های محلی در هرات میگویند این فرد برجسته طالبان مسلح در بیشتر حملات هراس افکنانه در ولسوالی های شرق هرات دخیل بوده و در این اواخر حملاتی را بالای شماری از پوسته های امنیتی ولسوالی های هرات هماهنگی کرده بود. به گفته آنها ازنزد این افراد دو قبضه ماین هم بدست آمده است .

در همین حال مقام های محلی هرات ابراز امیدواری میکنند که با دستگیری معاون ولسوال نهاد طالبان مسلح در ولسوالی اوبه هرات ، اوضاع امنیتی ولسوالی های شرق ولایت هرات بهبود قابل ملاحظه ای یابد . این در حالیست که در این اواخر طالبان مسلح حملات شانرا بالای ولسوالی های هرات شدت بخشیده اند . در تازه ترین مورد طالبان مسلح در یک حمله تهاجمی بالای ولسوالی غوریان هرات کنترول شماری از ادارت دولتی را برای مدت کوتاهی در دست گرفتند و شش تن از زندانیان محبس ولسوالی غوریان را فرار دادند .

https://www.facebook.com/heratpaperfb