طالبان مسلح در ولایت غور پس گرفتاری یک دختر جوان او را در یک دادگاه صحرایی به سنگسار محکوم کردند. براساس فقه حنیفی مجازات دختر و پسر که مجرد باشند و فعل نامشروع را انجام دهند برای هر کدام ۱۰۰ ضربه شلاق تعیین شده است و اما برای افراد متاهل حکم سنگسار را لازمی دانسته است . همچنان برای اجرای این حکم شرایطی چون بررسی و شهادت چند شاهد را ضروری دانسته است. اما گروه طالبان غور پیش از چاشت روز دوشنبه یک دختر را به اتهام انجام فعل نامشروع در یک دادگاه صحرایی سنگسار کردند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید بررسی های اولیه نشان میدهد که دختر و پسری که با هم گویا رابطه نامشروع داشتند مجرد بودند.

سخنگوی والی غور می­گوید پسر از دست طالبان مسلح فرار کرده اما دختر سنگسار شده است. به گفته وی این طی سال جاری این چندمین باری است که طالبان مسلح اقدام به برگزاری محکمه صحرایی در این ولایت می کنند.

چندی پیش نیز یک دختر و پسر جوان به اتهام فعل نامشروع از سوی دادگاه ابتدایی شهری غور به صد ضربه شلاق در محضر عام محکوم شدند. پس از جاری شدن این حکم هیات قضایی هر یک پس از دیگری این دو را با ضرب شلاق مجازات کردند. هر چند این حکم نیز با اصل پیروی از فقه حنیفی بود اما این باره واکنش­های جدی را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb