یک نهاد مدنی تحت نام حقوق و عدالت پرده از روی فساد های گسترده اخلاقی در دستگاه های عدلی و قضایی کشور بر داشت است. این نهاد تحقیقاتی ادعا می کند که در یک پژوهش انجام شده، ۴۵ دادستان و قاضی در ولایت های حوزه غرب کشور متهم به تجاوز جنسی بالای زندانیان زن هستند. این نهاد می گوید ۹ دادستان و قاضی در هرات، شش دادستان و ۴ قاضی در بادغیس، پنج دادستان و ۴ قاضی در ولایت غور، چهار دادستان و سه قاضی در فراه و در نهایت ۳ دادستان و ۲ قاضی در ولایت نیمروز متهم به این قضایا هستند.مسوولان این نهاد می گویند تقریبا با تمام زندانیان در این ولایت مصاحبه شده است و شماری از مصاحبه شوندگان زن ادعا کرده اند که در جریان کار پرونده شان بالای شان تجاوز جنسی صورت گرفته شده است.

آنان می گویند با آنکه این لیست با نام های دادستان ها و قاضی را به ریاست جمهوری فرستاده اند اما تا اکنون هیچ کاری از سوی ریاست جمهوری در این مورد انجام نشده است. از جهت دیگر مسوولان محلی در هرات میگویند در حال تحقیق این مسله هستند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات میگوید یک هئیت برای بررسی این قضیه مشخص شده است.

این نخستین باری نیست که از برخورد نا مناسب با زندانیان زن در محابس افغانستان گزارش های منتشر می شود. چند سال قبل نیز یک نهاد در هرات گزارشی را منتشر کرد که در آن ذکر شده بود که برخی افراد نزدیک به مسوولین زندان وقت با زندانیان زن در محبس مرکزی هرات رابطه نادرستی دارد.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb