حمله­ی طالبان بر مرکز ولسوالی غوریان زنگ خطر برای امنیت دیگر ولسوالی­های هرات، این حمله بیش از همه مردم هرات را نگران ساخته­است. شماری از باشنده­های هرات نگران از گسترش     فعالیت­های طالبان در دیگر ولسوالی­های آسیب پذیر این ولایت هستند.

افزایش تهدیدهای امنیتی در هرات نگرانی شماری از نماینده­های این ولایت در مجلس نماینده­گان را نیز برانگیخته­است. این نماینده­ها می­گویند، ناامنی­ها در شماری از ولسوالی­های هرات بیشتر شده و حتی باشنده­های شهر را نیز ناآرام کرده­است.

اما دلیل عمده­ی گسترش فعالیت­های طالبان در شماری از ولسوالی­های هرات، کمبود نیروی پولیس در این ولایت خوانده می­شود. شماری از فعالان مدنی و نماینده­های مردم هرات در مجلس نماینده­گان تاکید می­کنند که در ولسوالی­ها به ویژه ولسوالی­های آسیب پذیر شمار نیروهای امنیتی اندک است و هشدار می­دهند که اگر این مشکل برطرف نگردد، ناامنی­ها بیشتر خواهد شد.

در همین حال آگاهان امور تهدیدهای امنیتی در ولسوالی­های هرات را نگران کننده می­خوانند و هشدار می­دهند که اگر جلو گسترش تحرکات طالبان گرفته نشود؛ ناامنی­ها در هرات گسترش خواهد یافت.

از سوی دیگر مقام­های امنیتی در هرات وضعیت امنیتی در این ولایت را نگران کننده نمی­خوانند و تاکید می­ورزند که حملات طالبان بر بسیاری از ولسوالی­های آسیب پذیر این ولایت دفع شده­است. فرمانده­ی پولیس هرات گسترش فعالیت­های طالبان را جنگ روانی می­خواند.

ولسوالی­های شیندند، غوریان و گلران از ولسوالی­های ستراتیژیک هرات به شمار می­رود و همواره تمرکز طالبان بیشتر بر همین مناطق بوده­است. حالا آگاهان امور هشدار می­دهند که اگر امنیت در این ولسوالی­ها تامین نگردد؛ دامنه­ی ناامنی­ها در سراسر هرات گسترش خواهد یافت.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb