حملات تهاجمی طالبان مسلح حوالی ساعت ۵ عصر روز سه شنبه بالای ساختمان قوماندانی امنیه و امنیت ملی ولسوالی غوریان به شدت آغاز گردید . همزمان با این گروهی دیگر از طالبان مهاجم به بازار ولسوالی غوریان ریختند و آتش باری میان آنها و نیروهای پولیس اوج گرفت . گفته میشود در آغازین مراحل این زد و خورد مسلحانه ۵ تن از نیروهای امنیتی پولیس جان باختند و شماری هم زخمی گردیدند . مسئولان امنیتی هرات اما کشته شدن دو تن از نیروهای امنیتی و زخم برداشتن یک تن از سربازان پولیس در نتیجه این درگیری را تائید میکنند . به گفته این مسئولان ده تن از طالبان مهاجم نیز در این نبرد مسلحانه کشته و زخمی شده اند . همچنین شش تن از زندانیان محبس ولسوالی غوریان با استفاده از این فرصت از زندان فرار کرده اند .

در همین حال یکتن از نماینده گان مردم هرات در شورای ملی که به ولسوالی غوریان سفر نموده حمله گروهی طالبان بالای این ولسوالی مرزی کشور را از دسیسه های استخبارات نظامی پاکستان میداند . او میگوید پنج تن از سربازان پولیس و افراد ملکی در این نبرد مسلحانه زخمی شده اند .

مسئولان قوای سرحدی در غرب کشور اما رسیدن به موقع نیروهای کمکی به محل نبرد را عامل پیشگیرانه ای از ورودخسارات بیشتر به مردم و اماکن دولتی میدانند . براساس گزارش ها ولسوال غوریان و مدیر اجرائیه این ولسوالی نیز در نتیجه این درگیری زخمی شده اند .

هرچند از آغاز سال جاری تا کنون چند بار دیگر نیز طالبان مسلح بالای مراکز نظامی این ولسوالی غربی هرات حمله ور شدند اما بر اساس گفته های باشنده گان این ولسوالی ، با آنکه از سقوط احتمالی ولسوالی غوریان بدست طالبان مسلح به مقام های بلندپایه نظامی هرات هشدار داده بودند اما کم توجهی مسئولان نظامی در راستای تامین امنیت این ولسوالی نسبتا آرام هرات باعث شعله ور شدن آتش جنگ در این ولسوالی گردید .

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb