بیش از یک سال می­شود که چرخ اقتصاد در هرات بیش از هرزمانی از حرکت بازمانده­است. درست پس از تشکیل حکومت وحدت ملی و آغاز به کار رهبران تازه، وضعیت تجارت و کاروبار در هرات به گونه­ی بی سابقه بی­رونق شده­است. از یک سو طولانی شدن انتخابات ریاست جمهوری خیلی از سرمایه­گذاران را از ادامه کار دلسرد کرد و از طرف دیگر، بی توجهی حکومت به وضعیت دادوستد، اقتصاد نیمه­جان هرات را به کام مرگ کشاند.

رئیس جمهوری و رئیس اجرائیه هرکدام شان چه در زمان مبارزات انتخاباتی و چه پس از اینکه بر چوکی قدرت تکیه زدند وعده­ و نویدهای برای بهبود کاروبار و رشد شهرک صنعتی هرات دادند اما این وعده­ها وعده­ی سرخرمن بود.

اقتصاد مردم در یک سال اخیر به شدت آسیب دیده­است، بیکاری و فقر افزایش یافته و خیلی از نیروی کار به دلیل بیکاری کشور را ترک کرده­اند. اینجا در شهر هرات هم روند دادوستد همانند یک سال پیش نیست. خیلی از مردم حتی توان تامین نیازمندی­های اولیه زندگی خود ندارند.

اما چرا این همه مشکلات اقتصادی با آغاز کار حکومت وحدت ملی اوج گرفت؟ آگاهان امور رهبران حکومت را عامل عمده­ی این نابسانی­ها می خوانند و تاکید می­ورزند که این رهبران به جای توجه به زندگی مردم افغانستان بیشتر مصروف تقسیم قدرت بوده­اند.

در ماه­های اخیر پول افغانی نیز در برابر اسعار خارجی ارزش خودرا از دست داده­است، تلاش­های دولت هم در این مورد تاکنون به جایی نرسیده­است. با همه­ی این­ها، با آغاز به کار حکومت وحدت ملی که در اوج بحران سیاسی و اختلافات میان رهبران تشکیل شد، امیدواری­ها برای آغاز یک فصل تازه در کشور بیشتر شد اما عملکرد یک ساله این حکومت بیش از هرزمانی افغان­ها را مایوس ساخته­است.

میلیون­ها دالر در این مدت از هرات بیرون کشیده شد و هزاران تن نیز به دلیل بیکاری و فقر ناگزیر به خارج از کشور رفته­اند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb