دو تن از کارمندان ملکی ولسوالی انجیل هرات باالفعل به اتهام گرفتن رشوه از سوی پولیس بازداشت شدند. مسوولان محلی می­گویند این دو تن از سوی پولیس استخبارات قوماندانی امنیه هرات بازاداشت شدند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات میگوید قضیه در حال حاضر تحت تحقیق و بررسی اداره سارنوالی هرات قرار دارد.

با این حال برخی باشندگان هرات همواره نگران از رهایی افرادی هستند که به اتهام فساد اداری بازداشت میشوند. از سوی هم مسوولان دادگاه هرات میگویند هنوز دوسیه این متهمان به آنها نرسیده است. رییس دادگاه ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری این دادگاه میگوید اگر جرم افراد بازداشت شده ثابت شود مطابق قانون با آنها برخورد صورت خواهد گرفت.

با این همه تا حالا چندین کارمند ادارات ملکی در هرات به اتهام اخذ رشوه در هرات بازداشت شدند. پیش از این چند تن از کارمندان اداره شهرداری هرات نیز به اتهام فساد اداری از سوی پولیس بازداشت شدند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb