طی دوعملیات جداگانه درنقاط مختلف مرزی، نیروهای پولیس زون چهارم سرحدی در غرب افغانستان موفق به کشف ۶۲ کیلوگرام موادمخدرشده است .

مل پاسوال ملهم قوماندان زون نمبر۴ سرحدی طی نشست خبری گفت: ۲۵ کیلوگرام تریاک ازمنطقه چاه شیرین توسط پرسونل تولی چهارم کندک دوم پولیس سرحدی کشف و به ارتباط این قضیه  یکتن مظنون همراه بایکعراده موترکرولا دستگیر شده است.

وی افزود : دریک کمین جداگانه منسوبین پولیس سرحدی درمنطقه شرشری ۲۷ کیلوگرام تریاک و۱۰ کیلو مورفین نیز کشف شده است .

وی افزود : پس از درگیری کوتاه مدت  قاچاقبران مواد مخدر ازمحل متواری شده اند.

بگفته مل پاسوال ملهم دراین عملیات به پولیس سرحدی کدام آسیبی نرسیده ولی چند تن ازمخالفین کشته وزخمی شدند.

طی سه ماه گذشته بیش ازیکتن مواد مخدر ومقداری سلاح ومهمات وسایط نقلیه وهمچنین چندین تن مظنون به قاچاق مواد مخدر ازسوی پولیس سرحدی کشف وگرفتار شدند.

وماندان زون همچنان ازپرسونل ان قوماندانی خواست تا درنگهداری وحفاظت ازفضای سبزتوجه نمایند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb