این چهار کارمند شرکت مخابراتی اتصالات صبح روز جمعه از سوی مخالفان مسلح دولت به قتل رسیده­اند. این چهار تن برای ترمیم یک پایه آنتن مخابراتی روز یکشنبه گذشته به منطقه­ی سیاوشان ولسوالی گذره هرات رفته بودند که از سوی مخالفان مسلح ربوده شدند. ظاهرا این افراد به طور فجیعی به قتل رسیده­اند.

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات می­گویند، این افراد بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی به ولسوالی گذره فرستاده شده بودند و موضوع ربوده شان هم با ارگان­های امنیتی در میان گذاشته نشده بود.

شماری از اقارب قربانیان هم اینجا در مقابل سرخانه­ی شفاخانه­ی حوزوی هرات گردهم آمده و در غم نزدیکان خود نشسته­اند. این افراد می­گویند، قرباینان کارگران عادی بودند و برای ترمیم یک پایه آنتن مربوط به شرکت مخابراتی اتصالات به ولسوالی گذره رفته بودند.

آنگونه که اقارب قربانیان می­گویند، مخالفان مسلح دولت در بدل رهایی این چهار کارمند شرکت مخابراتی اتصالات از خانواده­های شان پول هنگفت طالب کرده بودند اما آنان توان پرداخت آن را نداشتند.

مقام­های امنیتی در هرات در این مورد تاکنون اظهار نظر نکرده­اند. منطقه­ی سیاوشان ولسوالی گذره­ی هرات یکی از مناطق ناامن به شمار می­ورد و شماری از گروه­های مسلح مخالف دولت در آن حضور وفعالیت دارند. در گذشته هم شماری از کارمندان موسسات و افراد ملکی از سوی همین گروه­ها ربوده می­شدند.

با اینکه در هفته­های اخیر نیروهای امنیتی هرات عملیات­های گسترده­ی نظامی را برای سرکوب مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گذره راه اندازی کردند اما ظاهرا این عملیات­ها برای ریشه­کن کردن مخالفان چندان موثر نبوده­است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb