سو تغذیه هنوز هم یک مشکل جدی برای کودکان در سراسر افغانستان به شمار میرود. برای مبارزه علیه این بیماری یک نهاد آموزشی با همکاری دفتر یونسیف در یک حرکت نمادین یک سمپوزیم علمی را برای یک روز در شهر هرات راه اندازی کرده است. داکتر سید عظیم فقیری معاون علمی این نهاد تاکید دارد که مبارزه علیه بیماری سوء تغذیه اطفال وظیفه هر افغان است. به گفته­ی او در شش ماه اول طفل فقط شیرمادر برای نوزاد کافی بوده و این جز اساسی رژیم غذایی طفل می باشد.

از سویی هم مسولان در اداره یونسیف در افغانستان می گویند که هنوز هم ۴۱ فیصد از کودکان در افغانستان به بیماری سوء تغذیه مبتلا هستند که در ولایت فراه این بیماری نسبت به دیگر ولایت های کشور بیشتر است. احمدجان نوزادی مسوول مشارکت های مدنی یونسیف می گوید اطفال دچار به سوء تغذیه دارای قد کوتاه و یا جسامت خردتر اند و در کنار آن ذکاوت کمتری دارند که این باعث می شود پیشرفتی در آینده نداشته باشند.

در همین حال کارشناسان صحی نیز می گویند که کودکان باید تا سن دو سالگی از شیر مادر تغذیه شوند تا طفل به بیماری سوء تغذی مبتلا نشود. به گفته آنان رسیدگی به مشکل سوء تغذیه کودکان در افغانستان باید در اولویت قرارگیرد چون این موضوع بسیار مهم و حیاتی می باشد و باید برای مادران آگاهی داده شود تا در پهلوی دیگر مشاغل زندگی شیردادن کودک خویش را فراموش نکنند تا بیماری سوء تغذیه در کشور ریشه کن شود.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb