هر روز به شمار این صف­ها افزوده می­شود. متقاضیان پاسپورت در ماه­های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته­اند. روزانه صدها تن برای گرفتن پاسپورت به اینجا میایند اما اداره­ی پاسپورت فرماندهی پولیس هرات هر روز اسناد ۲۵۰ متقاضی پاسپورت در این ولایت را طی مراحل کرده به مرکز           می­فرستد، همین ازدحام باعث فساد گسترده و فعالیت کمیشن کاران در اداره­ی پاسپورت شده­است.

مسوولان در فرماندهی پولیس هرات می­گویند، شماری از کارمندان اداره­ی پاسپورت، ماموران پایین رتبه­ی پولیس و دیگر افراد کمیشن کاری می­کنند. مدیر استخبارات پولیس هرات تاکید می­ورزد با اینکه چندین تن از این افراد بازداشت شدند اما شماری از آنان هنوزهم دست به کمیشن کاری می­زنند.

خیلی از این متقاضیان پاسپورت هم از وجود کمیشن کاران در اداره­ی پاسپورت قوماندانی امنیه هرات سخن می­زنند. شماری از این افراد می­گویند، به دلیل زمانگیربودن این پروسه و ازدحام بیش از حد مردم، برخی مراجعین مجبور می­شوند تا کارهای اداری پاسپورت خود را به افرادی بدهند که ارتباط خوبی با مدیریت پاسپورت دارند و دقیقا فساد گسترده اداری در این زمینه صورت می­گیرد.

روزانه صدها تن برای گرفتن پاسپورت به اداره­ی پاسپورت فرماندهی پولیس هرات میایند اما مسوولان توانایی جوابگویی به همه­ی آنها را ندارند. شماری از متقاضیان پاسپورت برای زودتر طی مراحل کردن پاسپورت­های شان از کمیشن کاران کمک می­خواهند.اما در سوی دیگر، مسوولان اداره­ی پاسپورت فرماندهی پولیس هرات فعالیت کمیشن کاران در این اداره را رد می­کنند.

در ماه­های اخیر ازدحام متقاضیان پاسپورت در اینجا به طور چشمگیری بیشتر شده­است. براساس دستور وزارت امور داخله روزانه اسناد حدود ۲۵۰ متقاضی پاسپورت در هرات طی مراحل می­شود اما شمار متقاضیان در این صف­ها روزانه نزدیک به یک هزار تن میرسد.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb