اخاذی در مسیر شاهراه های افغانستان از سوی افراد مسلح غیر مسوول و گاه از سوی سربازان شاهراه موضوعی است که همواره انتقاد رانندگان موتر های باربری را در پی داشته است. حالا مسوولان ریاست مواد نفتی در غور میگویند به دلیل اخاذی که در مسیر شاهراه صورت میگیرد قیمت مواد نفتی افزایش می باید. به گفته محبوب اکبری رئیس این اداره دولت تاکنون اقدام اساسی برای برخورد با این افراد انجام نداده است.

رئیس اداره مواد نفت میگوید چند فرمانده مسلح غیر مسوول در شاهراه هرات فعالیت دارند که بیشترین تهدید محسوب می شوند. به گفته برخی از این افراد برای عبور هر موتر تا بیست هزار افغانی به زور پول دریافت می کنند. به گفته وی این اخازی ها باعث کم علاقه گی وارد کنندگان مواد نفتی شده است.

چندی قبل رانندگان موتر های باربری و مسافربری از اخاذی برخی پوسته های امنیتی در این مسیر شکایت داشتند. در این حال مقام های امنیتی در ولایت غور میگویند برخی افراد زورمند در مسیر شاهراه اقدام به اخاذی می کنند. به گفته عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نیروهای امنیتی در تلاش هستند تا این افراد را بازداشت کنند. به گفته این منبع این افراد پس از زور گیری از محل متواری می شوند از این رو بازداشت آنها مشکل است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb