دو گروه از طالبان مسلح در ولسوالی شیندند ولایت هرات برای چهارمین بار در یک ماه به جان هم افتاده و بر هم دیگر تلفات وارد کردند. آنگونکه منابع امنیتی در هرات میگویند در جریان یک ماه گذشته بیش از چهل تن از طرفین درگیر کشته و زخمی شدند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات میگوید درگیری ها میان افراد ملا اختر منصور رهبر جدید گروه طالبان و ملا عمر رهبر قبلی طالبان از روز گذشته آغاز و تاکنون جریان دارد.

به گفته وی بررسی های اولیه نشان میدهد که این دو گروه بر سرگزینش رهبر جدید طالبان و همچنان جمع آوری حشر و ذکات با هم درگیر شدند. به گفته وی در یک ماه گذشته این چندمین بار است که این دو گروه با هم درگیری دارند.

سخنگوی والی هرات میگوید این درگیری ها بیشتر در منطقه زیر کوه ولسوالی شیندند که محل تجمع گروه طالبان می باشد صورت گرفته است. در چند سال گذشته منطقه زیر کوه شیندند از نا امن ترین مناطق در هرات بود و هر از گاهی طالبان مسلح در این منطقه یا به جان هم می افتند و یا اینکه با نیروهای دولتی درگیر می شوند. به گفته منابع امنیتی در شیندند سازماندهی اکثر حملات انتحاری و کار گذاری ماین های کنار جاده ای از این منطقه صورت میگیرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb