بیش از سه دهه جنگ و ناآرامی­ها در کشور قربانی زیادی از افغان­ها گرفته­است، اینجا در هرات هم هزاران تن در جریان این جنگ­ها شهید شدند و بازمانده­گان زیادی از آنان به جا مانده­اند. چه در نبرد و مبارزه علیه سربازان قشون سرخ شوروی و چه در یک دهه گذشته در جنگ با طالبان و دیگر گروه­های تروریستی هزاران هراتی جان شان را از دست داده­اند. خیلی از این شهدا نان آور خانواده­های شان بودند و حالا بازمانده­گان آنان بی سرپرست هستند.

اما آنچه پرسش برانگیر است این است که آیا حکومت افغانستان برای خانواده­های شهدا کاری کرده­است؟ شماری از بازمانده­گان شهدا در هرات می­گویند، با اینکه کمک­های ناچیزی از سوی دولت صورت گرفته اما این همکاری­ها ناچیز بوده و حتی قسمتی از درد آنان را هم دوا نکرده­است.

درجریان سال­های جهاد و مقاومت خیلی از چهره­های بانفوذ هرات هم شهید شدند. از جمله شهید علاء الدین خان و صفی الله افضلی از چهره­های بانفوذ جهادی که در سنگر جهاد جان شان را از دست دادند. با این حال، شماری از فرمانده­هان پیشین جهادی نیز از عملکرد حکومت در برابر خانواده­های شهدا انتقاد دارند. آنان می­گویند، بازمانده­گان شهدا در وضعیت دشواری زندگی می­کنند و رهبران حکومت آنان را فراموش کرده­اند.در سوی دیگر مسوولان دولتی اما از همکاری­های گسترده­ی حکومت با خانواده­های شهدا سخن می­زنند. مسوولان در اداره کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان هرات تاکید می­ورزند که بازمانده­گان شهدا ماهوار از این اداره کمک دریافت می­کنند و دولت تا حد توان این خانواده­ها را همکاری می­کند.

در هرات حدود پانزده هزار خانواده­ی شهدا از حکومت ماهانه کمک دریافت می­کنند اما آنگونه که مسوولان می­گویند، هزاران خانواده­ی دیگر نیز در هرات وجود دارد که تاهنوز هیچ کمکی دریافت نکرده­اند. بیش از دوهزار و ۷۰۰ خانواده از شهدای نیروهای امنیتی در هرات وجود دارد که ماهانه بیش از ده هزار افغانی از دولت دریافت می­کنند اما بازمانده­گان دیگر شهدا ماهانه حدود پنج هزار افغانی به دست میاورند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb