یک تن از باشنده گان ولسوالی شیندند ولایت هرات که متهم به دادن معلومات نادرست به نیروهای ائتلاف که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از یکصد غیر نظامی در قریه عزیز آباد آن ولسوالی گردید در یک محکمه علنی محکوم به اعدام شد.

قاضی مکرم رئیس دیوان امنیت عامه محکمه ولایت هرات می گوید : محمد نادر  که در یک شرکت خصوصی امنیتی نیروهای ائتلاف در ولسوالی شیندند کار می کرد متهم می باشد که اخبار نادرست را به نیروهای ائتلاف مبنی بر تجمع مخالفین دولت در قریه عزیز آباد ارسال کرده است.

وی افزود : این فرد در محکمه ابتدایی که به صورت علنی در محکمه شهر هرات طرفین دعوا برگزار گردید محکوم به اعدام شد.

یکتن از مقامات محلی در هرات می گوید محمد نادر به دلیل مشکلات شخصی که با چند تن از باشنده گان قریه عزیز آباد داشت گزارش نادرست را مبنی بر تجمع طالبان به نیروهای ائتلاف داده بود.  

اکرام الدین یاور قوماندان زون ساحوی پولیس در غرب افغانستان می گوید : در جریان بمباران نیروهای ائتلاف در قریه عزیز آباد شیندند ۹۱ غیر نظامی جان خود را از دست داده بودند و یک تعداد دیگر زخمی شدند.

باشنده گان محل مدعی شدند که در همان شب یک ختم قران بوده و اکثر کشته شده گان کسانی بودند که در آن مهمانی شرکت کرده بودند.

پس از گذشت سه ماه از آن حادثه نیروهای ائتلاف در افغانستان کشته شدن ۳۶ غیر نظامی را در جریان حملات هوایی خود بر ولسوالی شیندند تائید کردند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb