مسدود شدن مکاتب دخترانه از سوی طالبان در ولایت فراه نگران کننده است. محمد آصف ننگ والی فراه می گوید، طی سالهای اخیر مخالفان مسلح دولت صدها مکاتب ذکور و اناث را در چند ولسوالی این ولایت بر روی دانش آموزان بسته اند. او می گوید، ده ها هزار طفل و نوجوان بر اثر فعالیت مخالفان مسلح دولت در این ولایت از آموزش و پرورش محروم شده اند. والی فراه می گوید: مخالفان مسلح دولت نسبت به تمام اقشار بزرگترین جفا را در حق اطفال و نوجوانان انجام داده اند.

در همین حال محمد صابر فاروقی رییس معارف ولایت فراه می گوید: طی این اواخر مشکلات و چالشهای های روزمره معارف نسبت به سالهای پیش به مراتب افزایش یافته است، اما وی تاکید می ورزد، که مشکلات عمده معارف را به همکاری وزرات مربوطه اش و سران قومی ولایت فراه بزودی حل خواهد کرد.

از سوی دیگر جمیله امینی عضوه شورای ولایتی فراه نیز از مسدود بودن مکاتب در ولسوالی های این ولایت سخن میگوید: او می افزاید: انادره که از ولسوالی های امن ولایت فراه است، اما با آن هم هزاران طفل در آن ولسوالی به مکتب رفته نمی توانند.

با این همه، در این اواخر، از یک طرف مسوولین دولت، و از سوی هم وکلای مردم و همچنان خود شهروندان فراه از افزایش چشمگیر مشکلات در معارف این ولایت داد میزنند، و خواهان توجه جدی برای حل مشکلات معارف ولایت فراه از سوی مسوولان مرکزی کشور اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb