سیصد دانش‌آموز دختر از مکتب نوین سفلی، عبدالولید و سعادت ملوک تابش ولسوالی انجیل هرات این‌بار روانه‌ی شفاخانه شدند. مقام‌های محلی در نخست هرگونه مسمومیت را رد کردند و تلقین و زیر تاثیر جو روانی این باره را باعث این شلوغی دانستند.

ولی هم آموزش و پرورش و هم شفاخانه‌ی حوزوی هرات تایید کردند که بخشی از این دانش‌آموزان مسموم شدند.

این‌بار هم مسومیت آن‌گونه که این دانش‌آموزان می‌گویند، مانند گذشته بوده، یعنی حس خفه‌گی، سرفه و سرگیجه. ولی نگرانی از مسمومیت، باعث نشده تا در مکتبی در هرات بسته بماند. دانش‌آموزان هم مانند این دختر که اقلیما نام دارد، پافشاری می‌کنند که اگر گلوله هم ببارد به مکتب خواهند رفت.

آموزش و پرورش هرات نگرانِ دنباله یافتن مسمومیت دانش‌آموزان است. این اداره از آغاز هفته‌ی نو تدابیر ویژه‌یی در مکاتب گرفته‌ و مسوولان نگران کشیده شدن دامنه‌ی مسمومیت‌ دانش‌آموزان به ولسوالی‌های نزدیک شهر هستند. وحید پیمان مشاور مطبوعاتی اداره‌ی معارف، مسوولیت را به دوش نیروهای امنیتی می‌اندازد، نیروهایی که این روزها تنها به حدس و گمان‌ها بسنده میکنند.

از این پس به دلیل شلوغی شفاخانه‌ی حوزوی هرات، قرار شده تا تیم‌های پزشکی به هر مکتبی که این روی‌داد رخ‌ می‌دهد بروند. محمدرفیق شیرزی سخنگوی این شفاخانه می‌گوید که با اداره‌ی معارف روی این باره گفتگو کردند.

گویا با این‌کار می‌خواهند بگونه‌یی جو حاکم را هم کنترل کنند؛ هم‌چنان که آمبولانس‌ها این روزها آژیر کشان به‌سوی محل روی‌داد نمی‌روند.

با این‌که یک‌هفته از مسمومیت دانش‌آموزان مکاتب گوناگون هرات می‌گذرد؛ ولی هنوز به‌درستی آشکار نیست که پشت این قضیه چه کسانی پنهان‌اند. تاکنون هیچ گروهی هم مسوولیت این مسمومیت‌ها را به‌دوش نگرفته است. باید دید بررسی‌های پولیس به کجا خواهد رسید و تا کی دنباله خواهد یافت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb