مسموم شدن بیش از ۳۵۰دانش آموز دختر فقط درجریان یک هفته اخیر در شهر هرات، این مسئله تاکنون در هرات بی پیشنه بوده­است. دانش آموزان براثر نشت یک نوع گاز مسموم شدند اما تاهنوز نوعیت این گاز مشخص نیست. این دانش آموزان در چند مکتب در نتیجه­ی نشت یک نوع گاز مسموم شدند. حالا پشت این رویدادها دست که­ها است.

مسوولان اداره­های کشفی در هرات می­گویند، یافته­های آنان نشان می­دهد که بیشتر اختلافات در اداره­ی معارف هرات باعث وقوع این رویدادها شده­است. رئیس تحقیقات جرایم جنایی فرماندهی پولیس هرات تاکید می­ورزد که براساس بررسی­های این اداره هیچ عامل بیرونی در این رویدادها دست ندارند.

درنخست مسموم شدن شاگردان از این مکتب آغاز شد، مکتبی در شهرک حبیب المصطفی در ولسوالی انجیل هرات، دو رویداد مسمومیت در جریان سه روز فقط در همین مکتب روی داد. دو رویداد مسموم شدن شاگردان نیز در شهر هرات اتفاق افتاد. مسوولان شفاخانه­ی حوزوی هرات می­گویند، در جریان یک هفته اخیر ۳۵۰دانش آموز مسموم شده به این مرکز صحی آورده شدند.

با اینکه چهار رویداد مسموم شدن دانش آموزان دختر در هرات فقط در جریان یک هفته بی پیشنه خوانده می­شود اما مسمومیت دانش آموزان در این ولایت تازه گی ندارد. از ابتدای سال جاری سه بار دیگر نیز شاگردان در مکاتب دخترانه و پسرانه به دلایل مختلف مسموم شده بودند. مسوولان معارف هرات     می­گویند هنوز عوامل اصلی اینگونه رویدادها معلوم نیست. اما جریان­های هستند که تلاش می­کنند به نحوی معارف را تهدید کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb