فرمانده پولیس هرات می­گوید تا حالا چندین گروه از تروریستان و دزدان مسلح را در هرات متلاشی ساخته است. اما در برخی موارد برخی از افراد اخلال گر و دهشت افگن دوباره بر اساس ارتباط از زندان رها شدند. او تاکید می­کند افرادی که امنیت هرات را برهم میزنند و در برابر نیروهای امنیتی ایستادگی می­کنند باید از سوی ارگان­های عدلی و قضایی مجازات سنگین شوند. جنرال روزی می­گوید نباید افرادیکه مردم بی­گناه و نیروهای امنیتی را به خاک خون می­کشانند به سادگی از زندان رها شوند.

این فرمانده نظامی می­گوید بارها پولیس افراد وگروه­های مشخصی تروریستی و دزدان مسلح را در هرات بازداشت کرده، اما دوباره از بند رها شدند. جنرال روزی از حکومت می­خواهد تا براساس قانون، مخالفان مسلح و افراد اخلال گر مجازات شوند. در همین حال مردم نیز از حکومت می­خواهند تا در برابر کسانیکه امنیت مردم کشور را برهم میزند و هر روزه افراد ملکی را هدف قرار می­دهند مدارا نکند.

در همین حال برخی فعالان جامعه مدنی درهرات به این باور اند که بی ثباتی درحکومت و وجود فساد اداری در برخی ادارات باعث می­شود تا مجرمین به جزای اساسی نرسند و بر اساس رابطه دوباره از زدندان­ها رها شوند.

تا حالا بارها صدای اعتراض مردم کشور نسبت به رهایی برخی افراد وابسته به گروه طالبان و مجرمین اصلی از زندان­های کشور بلند شده است. مردم همواره از حکومت می­خواهند تا دربرابر کسانیکه امنیت کشور را برهم میزنند و مانع پیشرفت وتوسعه افغانستان اند مدارا نکند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb