ساعت­ها انتظار پشت دروازه مدیریت پاسپورت هرات، صدها متقاضی پاسپورت هر روزه به این اداره مراجعه می­کنند. اما می­گویند هیچ نظمی در صف پاسپورت وجود ندارد. شماری از این متقاضیان           می­گویند افرادی هستند که درداخل صف پاسپورت کمیشن کاری می­کنند و برای اجرای کارهای اداری به خاطر گرفتن پاسپورت هر بخش از این مدیریت قیمت گذاری شده است.

صدای اعتراض متقاضیان پاسپورت در هرات تا حالا بارها بلند شده است. همواره مدیریت پاسپورت را به فساد اداری متهم می­کنند. خیلی از این افراد می­گویند آدم­های زورمند، سرمایه­دار و افرادی که رابطه دارند خیلی زود مراحل اداری پاسپورت خود را پیش می­برند،. مدیر پاسپورت فرماندهی پولیس هرات اما این ادعای مردم را رد کرده می­گوید متقاضیان پاسپورت مقررات را رعایت نکرده و بی نوبت برای اجرای کارهای اداری خود می­آیند.

با این حال خیلی­ها که از مسیرهای دور می­آیند و ساعت­ها پشت دروازه مدیریت پاسپورت انتظار میکشند از بی­نظمی در صف پاسپورت شکایت دارند. برخی­ها می­گویند ماه­هاست که دنبال گرفتن پاسپورت هستند اما کسی جوابگویی درستی دراین زمینه نمی­کند. با این حال مسوولان بخش پاسپورت قوماندانی امنیه هرات می­گویند آنها روزانه اسناد ۲۵۰ تن را طی مراحل کرده به مرکز می­فرستند که بیشتر از این از توانایی این اداره بیرون است. بناء مردم مقررات را رعایت نمی­کنند.

مسوولان این اداره کمبود نیروی کاری و دستگاه­های بایمیتریک را از مشکلات اساسی فرا راه مدیریت پاسپورت عنوان می­کنند. آنها می­گویند روزانه بیش از ۱۰۰۰ هزار نفر به دروازه این اداره می­آیند در حالیکه مدیریت پاسپورت روزانه می­تواند کارهای اداری اسناد ۲۵۰ متقاضی را طی مراحل نماید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb